Termes i condicions pagaments online

TERMES I CONDICIONS GENERALS DE RESERVA

Aquests són els termes i condicions que regeixen en la reserva telemàtica de Can Barrull, SL, domiciliada al Carrer Extramurs, 2 de Sant Feliu de Boada (CP 17256), CIF G17243221. Can Barrull, SL figura inscrita al Registre Mercantil de Girona.
Als efectes d’aquests termes i condicions les dades de contacte que poden utilitzar els usuaris dels serveis són: Can Barrull, SL (en endavant Can Barrull), Carrer Extramurs, 2 de Sant Feliu de Boada (CP 17256), telèfon 972 63 41 98 – 670 42 11 49 i adreça electrònica info@canbarrull.com.

RESERVA I PAGAMENT
En el moment de la confirmació de reserva d’habitacions, apartaments o xalet (en endavant les reserves) es cobrarà al client el 50 % de l’import. Amb el pagament es considerarà formalitzada la reserva. La resta s’abonarà en el moment de la recepció del client a la casa rural. El pagament es realitzarà mitjançant targeta de crèdit o dèbit.

PROTECCIÓ DE DADES
Les dades que es proporcionen seran tractades per Can Barrull, SL (Responsable del tractament), amb la finalitat de portar un registre dels clients de Can Barrull i oferir els serveis d’allotjament. Les dades es tracten en base al compliment de la relació contractual per la prestació de serveis (art. 6.1.b RGPD). Les dades es comunicaran a l’Administració Tributària i a cossos i forces de seguretat en compliment de les normes legals reguladores de l’activitat hotelera. En qualsevol moment es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, sol·licitud de la limitació del tractament o portabilitat de les dades adreçant-se a Can Barrull, SL (Carrer Extramurs, 2 de Sant Feliu de Boada – 17256).